Dział plików
2011-02-14 19:38:30

W tej sekcji strony prezentowane są wszelkiego rodzaju pliki do pobrania.ZGłOSZENIE DO MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. ZGłOSZENIE DO MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
Zaświadczenie lekarskie dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie. Zaświadczenie lekarskie dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie.
Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy. Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy.
Opinia o uczniu w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia Opinia o uczniu w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Informacja o uczniu kierowanym przez dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy. Informacja o uczniu kierowanym przez dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy.
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia
Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie lekarskie
Opinia o dziecku w wieku przedszkolnym Opinia o dziecku w wieku przedszkolnym