Strajk
2019-04-08 16:03:21
Oferta poradni
2018-11-13 10:54:34

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą poradni

Oferta poradni
2018-11-13 10:50:13

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą poradni

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
2018-10-05 10:59:26

Zapraszamy na spotkania

Godziny pracy poradni w okresie wakacyjnym
2018-06-22 09:31:33

Informujemy, iż w dniach 2.07.2018r. do 31.08.2018r. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie jest otwarta w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń poradni
2018-06-22 09:25:19

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

Klauzula RODO
2018-05-25 09:11:36

Klauzula RODO

Dzień Bezpiecznego Internetu
2018-02-23 11:31:29

Poradnia zaprasza rodziców w środę, 28.02. na Dzień Bezpiecznego Internetu

Oferta dla nauczycieli
2017-11-20 10:00:19

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierowaną bezpośrednio do nauczycieli.

Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych
2017-11-16 13:29:44

Zapraszamy na spotkanie.

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018
2017-10-23 20:58:57
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
2017-10-02 20:44:56
Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających
2017-10-01 17:45:01
Godziny pracy Poradni w okresie wakacji.
2017-06-18 21:33:50
Zajęcia na temat przyjaźni.
2017-04-07 20:33:40
Życzenia
2016-12-23 17:18:39
Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko pracy
2016-11-30 17:31:47
Ogłoszenie
2016-10-26 16:58:41
  1. Nabór na wolne stanowisko pracy
Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-29 19:22:31
Praca Poradni w okresie wakacji.
2016-07-01 10:06:24
Zagrożenia płynące z korzystania z mediów elektronicznych.
2016-02-28 15:23:29
Zajęcia rozwijające percepcję słuchową.
2016-02-25 14:25:02

Serdecznie zapraszamy dzieci 5-6 letnie na zajęcia rozwijające percepcję słuchową.

Drzwi Otwarte Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie
2015-10-05 12:02:43

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie.

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
2015-09-20 11:17:57

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016

POMOGĄ (NIE TYLKO) W WYCHOWANIU WNUKÓW
2015-03-17 10:00:20

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie oferuje od marca pomoc dla babć i dziadków w kłopotach wychowawczych, czy wsparcie dla osób poszukujących pracę.

Ocena gotowości szkolnej
2014-12-09 20:16:13

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie organizuje spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych.

Wychowanie bez klapsa
2014-09-26 18:38:55

Serdecznie zapraszamy rodziców na warsztaty "Wychowanie bez klapsa"

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2014-07-02 20:22:27
Zapraszamy na Festyn Rodzinny!
2014-05-13 19:38:18

Zapraszamy 17 maja na Festyn Rodzinny!

Oswojony internet nie taki straszny.
2014-02-09 15:22:20

Zapraszamy nauczycieli i rodziców na zajęcia warsztatowe Oswojony internet nie taki straszny.

Zabawa - rozwój - kreatywność
2013-11-13 19:11:53

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie zaprasza dzieci z klas III-IV na zajęcia „Zabawa-rozwój-kreatywność”.

Zapraszamy na zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
2013-11-08 16:38:03

Zapraszamy dzieci 5-6 letnie wraz z rodzicami na kolejną edycję zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.                                                                                                                           

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014
2013-09-17 20:31:09
Spotkanie dla nauczycieli
2013-09-16 22:10:37

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie zaprasza nauczycieli - w szczególności rozpoczynających pracę w zawodzie na spotkanie przybliżające pracę placówki.

Ewaluacja zewnętrzna.
2013-08-29 10:41:34

W miesiącu lipcu w naszej placówce została przeprowadzona ewaluacja problemowa w obszarze " Procesy zachodzące w placówce i funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym".

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2013-06-29 19:27:23

27 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzone przez pracowników poradni.

Uwaga rodzice zgłaszający dzieci na badanie.
2013-06-28 08:24:55
Zajęcia dla Rodziców: Oswoić internet razem z dzieckiem.
2013-03-25 19:40:23

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie zaprasza: Zajęcia dla Rodziców: Oswoić internet razem z dzieckiem.

Warsztaty dla rodziców z dzieckiem, które od września będzie uczniem I klasy szkoły podstawowej.
2013-02-21 19:29:34

Zapraszamy Rodziców z dzieckiem, które od września ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, na warsztaty organizowane w: Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie.

Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli
2013-01-31 20:04:54

Ogłaszamy zapisy nauczycieli na spotkania szkoleniowe.

Warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży
2013-01-31 19:48:22

Ogłaszamy zapisy na zajęcia grupowe.

Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych
2012-10-19 19:01:38

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych do udziału w warsztatach: "Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice".

Gry i zabawy dla dzieci.
2012-10-04 18:43:11

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie organizuje zajęcia „Gry i zabawy dla dzieci” adresowane do dzieci z klas III-IV szkoły podstawowej. Zapraszamy.

Oferta poradni w roku szkolnym 2012/2013
2012-10-03 21:53:43
Oferta poradni w roku szkolnym 2012/2013 do pobrania
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2012-09-21 11:04:45

Zapraszamy dzieci 5-6 letnie wraz z rodzicami na zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Pierwszy kontakt z klasą - warsztaty dla nauczycieli
2012-09-06 17:43:55
Początek roku szkolnego to trudny czas dla uczniów jak również dla nauczycieli, którzy zostają wychowawcami nowej klasy.
NAUCZANIE INDYWIDUALNE INFORMACJE DLA LEKARZY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
2012-03-26 21:10:47
W dniu 6 lutego 2012 roku w Miejskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Koninie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządu lokalnego, Urzędu Miejskiego, lekarzy oraz psychologów i pedagogów. Przedstawione zostały aspekty prawne wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania oraz dane statystyczne z Konina za trzy ostatnie lata.
Uwaga uczniowie gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych.
2011-11-03 18:25:00

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2011 roku opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

Wskazania wizyty u logopedy
2011-10-24 12:05:58
Wskazania wizyty u logopedy