Koncepcja Pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie
2016-04-21 15:32:33
Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie
2016-04-21 14:26:49
Zadania poradni
2011-01-12 11:40:57

Do zadań poradni należy w szczególności: