Gdy dziecko słyszy, a nie słucha
2018-11-13 11:10:04

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa neurologopedy Małgorzaty Prządki

Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni i świata wirtualnego.
2016-02-25 15:07:10

Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni i świata wirtualnego.

Książki polecane przez pedagoga.
2015-05-20 16:57:48
Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające drobne ruchy ręki w pozycji jak przy pisaniu.
2015-05-11 10:58:24

 

Aby rozpocząć ćwiczenia graficzne należy upewnić się czy dziecko – uczeń posiada ogólną gotowość, dojrzałość do tego typu ćwiczeń. Od tego w głównej mierze zależy powodzenie podejmowanych przez nas działań. Chodzi o co najmniej przeciętne możliwości skupienia uwagi, koncentrację na zadaniu, rozumienie poleceń wydawanych przez nauczyciela i zainteresowanie.

 

 

Różnice między karą a konsekwencją - wskazówki dla rodziców i nauczycieli.
2015-05-11 10:43:41
Depresja dzieci i młodzieży
2012-02-25 19:07:30

W dniu 23 lutego obchodzony był Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji warto przybliżyć problematykę tej choroby.

Uczniowie ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej
2011-02-14 17:54:21

Uczniowie ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej

Dzieci z obniżonym ilorazem inteligencji (inteligencją niższą od przeciętnej) z uwagi na skalę ich trudności dydaktycznych można podzielić na:

•  te, które mają trudności wybiórcze
•  dzieci z globalnym opóźnieniem rozwoju
•  dzieci zaniedbane pedagogiczne

Uczniowie ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej

2011-02-14 17:47:09

Wobec tych dzieci nauczyciel winien wykazać się szczególną troską. Dzieci te bowiem nie kwalifikują się do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo, a program szkoły ogólno dostępnej jest dla nich trudny i czasem zbyt szybko realizowany.
 

Zasady dydaktyczne dla nauczycieli stosujących trening twórczego myślenia
2011-01-27 18:51:46

Przykładami takich zasad mogą być: Primum non nocere, czyli „po pierwsze nie szkodzić". Szkodzi­my wówczas, gdy świadomie, czy nieświadomie działamy przeciw przejawom i rozwojowi myślenia twórczego. Stawiaj uczniom zaskakujące  pytania  i  kultywuj pytania uczniowskie. „Zabijaj uczniom ćwieka”. Stwarzaj sytuacje wymagające  myślenia   intuicyjnego.

Zły dotyk
2011-01-27 17:55:43

Dotyk nie zawsze jest oznaką bliskości. Dobry dotyk zawsze wyraża dobre uczucia-miłość, przywiązanie wówczas-gdy tego chcesz, masz ochotę.Zły dotyk to ten , którego nie chcemy, nie akceptujemy, który nas krępuje, sprawia ból. Dorosły potrafi uruchomić mechanizmy chroniące go przed złym dotykiem, dziecko niezależnie od wieku nie ma tej umiejętności. Pamiętać należy ,że dziecko wykorzystywane seksualnie prawie nigdy samo nie będzie szukało pomocy.

Wypalenie zawodowe nauczycieli

2011-01-27 17:40:25

Jeśli nie czujesz się oddany swojej sprawie, jeśli pracujesz z ludźmi, lecz nie troszczysz się o nich, jeśli nie jesteś emocjonalnie zaangażowany w swoją pracę - to mało prawdopodobne, abyś się wypalił. Jeśli jednak jesteś oddany swojej pracy i emocjonalnie w nią zaangażowany, jeśli spodziewasz się czerpać z pracy poczucie sensu swojej egzystencji – a czujesz, że poniosłeś porażkę, to prawdopodobnie jesteś kandydatem do wypalenia się.

Wpływ postaw rodzicielskich na tworzenie się obrazu samego siebie u dziecka

2011-01-27 17:23:43

Zapewne w tym gronie jak truizm zabrzmi stwierdzenie, że rola rodziców w procesie wychowania dziecka, wprowadzania go w świat a więc i budowania obrazu siebie jest nie do przecenienia. Szczególnie ma to miejsce w początkowym etapie życia dziecka, kiedy to w procesie naśladowania silnie identyfikuje się z rodzicem, powielając jak kalka jego zachowanie, gesty i słowa

Zyski i straty nagradzania i karania

2011-01-27 17:20:06

W procesie wychowania dziecka istotne są zarówno nagrody i kary. Mając do wyboru karę czy nagrodę wydaje się, że nagroda jest skuteczniejsza. Wychowanie powinno być oparte na chęci dostrzegania w jaki sposób dziecko chwalić i nagradzać, aby wzmacniać jego dobre strony. Jeżeli karzemy to pamiętajmy, że należy karać za postępowanie, które wypływa ze złości, złośliwości, kiedy dziecko umyślnie postępuje niewłaściwie. Karać należy za złą wolę.

Wskazania do pracy z dzieckiem dyslektycznym (propozycje dla nauczycieli)

2011-01-27 11:51:42

Ocenie podlegać powinna zawartość merytoryczna tekstu, z pominięciem ortografii. Nauczyciel podkreśla błędy w pisowni i wystawia ocenę pomijając usterki ortograficzne. Uczeń w domu przepisuje pracę, pod tekstem wypisuje wyrazy wcześniej nieprawidłowo zapisane, uzasadnia ich pisownię poprzez podanie reguły ortograficznej.

Stres w pracy nauczyciela - mechanizmy i skutki stresu zawodowego

2011-01-27 11:44:08

Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Starajmy się jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzić jego skutkom.Tempo życia w  naszych czasach rośnie, co prowadzi do napięć i nowych źródeł stresu. Stres stał się nieodłącznym elementem współczesnego życia. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla swojej rodziny i na rozrywkę.

Jakie znaczenie dla rozwoju mowy mają pierwsze miesiące życia?

2011-01-27 11:23:16

Z fizjologicznego punktu widzenia mowa jest procesem ruchowym, który jest związany z ośrodkiem ruchowym w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli układem piramidowym, pozapiramidowym i móżdżkiem. Już w okresie prenatalnym dojrzewają  w dziecku kompetencje w zakresie aktywności, poznania i komunikacji przedjęzykowe.

Praca z uczniem o poniżej przeciętnych możliwościach intelektualnych

2011-01-27 11:04:30

Program szkoły masowej adresowany jest do dzieci przeciętnie uzdolnionych intelektualnie. W każdej klasie znaleźć się może kilkoro uczniów o poniżej przeciętnych predyspozycjach umysłowych. Najczęściej z racji niepowodzeń edukacyjnych trafiają oni na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej