Dla dzieci i młodzieży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta pomocy bezpośredniej dla dzieci i młodzieży

24 czerwca 2020

Rok szkolny 2023/2024

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

Wydawanie opinii oraz informacji o wynikach diagnozy.

Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania (dotyczącymi relacji z rówieśnikami, rodzinnych, sytuacji kryzysowych).

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I ROZWIJAJĄCE:

 • indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się -terapia zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
 • terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu- dzieci 6-letnich i w młodszym wieku szkolnym. Trening czytania. Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu dzieci
  w starszym wieku szkolnym
 • indywidualna terapia psychologiczna,’
 • indywidualna psychoterapia w nurcie koncepcji psychodynamicznej.
 • indywidualna psychoterapia w nurcie systemowym
 • terapia tyflopedagogiczna dla dzieci słabowidzących.
 • terapia EEG Biofeedback,
 • terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oraz dla dzieci przedszkolnych),
 • terapia surdopedagogiczna dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
 • zajęcia rozwijające percepcję słuchową dla dzieci sześcioletnich,
 • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwijające inteligencję emocjonalną.

 

WARSZTATY:

 • warsztaty dla dzieci z dysleksją,
 • warsztaty dla uczniów – komunikacja interpersonalna, techniki efektywnego uczenia się, integrujące zespół klasowy,
 • warsztaty profilaktyczne w szkołach - Oswojony Internet nie taki straszny
 • trening pewności siebie. Program wsparcia dla dzieci- ofiar przemocy rówieśniczej
 • trening zastępowania agresji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-18
Data publikacji:2020-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6982