Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony www oraz BIP Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe i wewnętrzne są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel.63 243 18 66

Poradnia mieści się w budynku parterowym. Na końcu korytarza w pokoju nr 7 znajduje się sekretariat, gdzie interesanci mogą uzyskać informacje niezbędne do załatwienia sprawy. Cały korytarz jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta znajdująca się w obiekcie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza PJM.

Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Do Poradni można dojechać autobusem MZK: przystanek ul. Sosnowa, bądź samochodem - parking znajduje się przy ulicy Sosnowej naprzeciwko Przedszkola nr 11. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym (znak pionowy, koperta pomalowana na niebiesko)

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-11
Data publikacji:2020-05-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Szał
Liczba odwiedzin:6034