Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie jest placówką publiczną.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne: odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

Szał Magdalena

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie
Data utworzenia:2020-05-11
Data publikacji:2020-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Szał Magdalena
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Szał
Liczba odwiedzin:5098