Jesteś tutaj: Start / Oferta / Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta pomocy bezpośredniej kierowana do nauczycieli

24 czerwca 2020

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ KIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI

FORMY POMOCY NAUCZYCIELOM:

  • konsultacje indywidualne w placówkach oświatowych i na terenie poradni,
  • prelekcje tematyczne,
  • porady i konsultacje dotyczące interpretacji opinii i orzeczeń oraz wskazań do pracy
    z dzieckiem: z dysleksją, dyskalkulią, z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, nadpobudliwym, zdolnym,
  • udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach

 

PRELEKCJE/SPOTKANIA TEMATYCZNE

Różne aspekty gotowości szkolnej dziecka

Adaptacja dziecka w przedszkolu

O konsekwencjach nadużywania przez małe dziecko mediów elektronicznych.

Zaburzenia lękowe u dzieci, jak sobie z nimi radzić?

Spotkania z nauczycielami klas I-III pod kątem diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu.

Spotkania dla nauczycieli na temat opinii wydawanych przez MPP-P w Koninie

Współpraca z rodzicami

Wpływ deficytów funkcji percepcyjno – motorycznych na pracę ucznia w szkole.

Trudności z koncentracją uwagi – źródło czy konsekwencja problemów z nauką.

Wsparcie rodzica w realizacji wychowawczej roli rodziny.

Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych.

 

WARSZTATY

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Warsztaty dla nauczycieli – komunikacja interpersonalna, umiejętności wychowawcze, przeciwdziałanie i reagowanie na agresję i przemoc, praca z grupą metodą warsztatową.

Profilaktyka zachowań agresywnych

 

KONSULTACJE I PORADY TEMATYCZNE

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole

Analiza dokumentów wydawanych przez Poradnię

Problemy dziecka słabowidzącego w funkcjonowaniu w roli ucznia.

Problemy dziecka niesłyszącego w funkcjonowaniu w roli ucznia.

Wspomaganie prac Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz pomoc przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych.

Konsultacje i porady dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-18
Data publikacji:2020-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5486